Charitatívna výstava obrazov – DSS Báhoň

Pilotný projekt občianskeho združenia Pamäť srdca, patril pomoci Domovu sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni.
Vystava

Charitatívna výstava obrazov, pod záštitou Pamäte srdca, ktorej cieľom bolo pomôcť rôznym cieľovým skupinám, ktoré sa nevedia presadiť a pomôcť si samy v tom, v čom sú dobrí, čo ich baví a čo robia s láskou.

Projekt spojil, na jednej strane pomoc bezmocným, chorým a nesvojprávnym, na druhej strane mocným, ktorým dal príležitosť svojou angažovanosťou vytvoriť priestor pre otvorenie srdca.

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni sú umiestňovaní ľudia s psychickými, fyzickými handicapmi, kombinovanými postihnutiami i nevidiaci. Všetci z nich potrebujú realizáciu a ocenenie. Nevedia to urobiť bez našej pomoci.

Výstava bola nainštalovaná v novembri 2015 v nákupnom centre City Aréna v Trnave. Vystavených bolo 12 obrazov, osadených do paspart a rámov. Pri nich boli fotografie autorov, spolu s krátkymi príbehmi o nich. Každému komu tieto diela srdce otvorili prispeli dobrovoľnou sumou za kúpu obrazu na materiál pre týchto ľudí, aby sa mohli aj naďalej realizovať v tom čo ich baví robí šťastnými a vracia im hodnotu seba samých.

Ďakujeme
Pamäť srdca – P.S. o.z.

Srdce si pamätá…

Pamäť srdca – P.S., občianske združenie
barboraporubcanova@pamatsrdca.sk
Tel: 0948 120 038
IČO: 45 782 288